פרטי חבר

אורנה
ראובן
תואר: ד"ר
הגדרה: אנליטיקאי למבוגרים
התמחות: מבוגרים
נייד: 0546385757
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: בצלאל 4 תל-אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
ראובן, א. (2019). עדותנו על עדותו. בשביל הזיכרון (גיליון 33), הוצאת יד ושם. ראובן, א. ואלדן, י. (2016). המכתב. הוצאת כתר. ראובן, א. (2011). מחשבות על תהליך היצירה של 'בדרך הביתה': בין האובססיה להקפיא את הרגע, לבין התשוקה להיפגש לרגע אחד מלא וחי. תקריב: כתב עת לקולנוע דוקומנטרי (גיליון 3). Reuven, O., Liberman, N., & Dar, R. (2013). The Effect of Physical Cleaning on Threatened Morality in Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder. Clinical Psychological Science.‏ Shimshoni, Y., Reuven, O., Dar, R., & Hermesh, H. (2011). Insight in Obsessive-Compulsive Disorder: A Comparative Study of Insight Measures in an Israeli Clinical Sample. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 42, 389-396. Reuven-Magril, O., Rosenman, M., Liberman, N., & Dar, R. (2009). Manipulating Metacognitive Beliefs about the Difficulty to Suppress Scratching: Implications for Obsessive-Compulsive Disorder. International Journal of Cognitive Therapy 2(2), 144-152. Reuven-Magril, O., Dar, R., & Liberman, N. (2008). Illusion of Control and Behavioral Control Attempts in Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 117(2), 334–341.

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו