פרטי חבר

מלכה
הירש נפחן
תואר: חברה נלווית של כבוד honorary affiliates
הגדרה: אנליטיקאית מנחה מבוגרים
התמחות:  
נייד:
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: England, London
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו