פרטי חבר

פזית
שדה
תואר:  
הגדרה: עמיתה
התמחות:  
נייד:
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו