פרטי חבר

שיפי
סלובטיצקי
תואר:  
הגדרה: עמיתה
התמחות:  
נייד: 0525610083
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו