אתרים בעלי עניין

 

AAPI Association For  Psychoanalytic Institutes

אגודה למוסדות פסיכואנליטיים אוטונומיים
The Self Psychology Page האגודה לפסיכולוגית העצמי
American Psychoanalytic Association האיגוד האמריקאי לפסיכואנליזה
The International Psychoanalytical Association האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה
International Association for the History of psychoanalysis האגודה הבינלאומית להסטוריה של הפסיכואנליזה
Israel Assoc.for Psychoanalytic Psychotherapy האיגוד הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
The British Psychoanalytical Society החברה הבריטית לפסיכואנליזה
The Israel Psychoanalytical Society החברה הפסיכואנליטית הישראלית
European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector  הפדרציה האירופאית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בסקטור הציבורי
European Psychoanalytical Federation  הפדרציה הפסיכואנליטית האירופאית
Toronto Institute for Contemporary Psychoanalysis  מכון טורונטו לפסיכואנליזה בת זמננו
Institute of Contemporary Psychoanalysis  מכון לפסיכואנליזה בת זמננו
The Sigmund Freud Center  מרכז זיגמונד פרויד לחקר פסיכואנליטי
IFPE International Federation For Psychoanalytic Education  פדרציה בינלאומית לחינוך פסיכואנליטי
The Israeli Institute of Group Analysis המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו