הוועדה למעורבות חברתית

הוועדות למעורבות חברתית במכון, לדורותיהן, מדגישות את הצורך בראייה דיאלקטית של מהות האדם הן כאינדיבידואל והן כחלק בלתי ניפרד מהחברה בה הוא חי.

ההתבוננות החברתית מאפשרת לחזק את הבנתנו  עד כמה חווייתו והווייתו של היחיד תלויה וקשורה גם בהלך הרוח,  בנורמות ובמוסכמות החברתיות. עד כמה תפיסת עולמו ויחסיו הבין אישיים תלויים גם במצבו החברתי, מעמדי, לאומי והיסטורי.

לדעתינו התעמקות בנקודת מבט זו וחקירתה עשויים להוסיף נדבך נוסף לעבודה הפסיכואנליטית שלנו אשר במהותה מזמינה כניסה לתוך עולמו הפנימי של האדם ואל הלא מודע. נקודת מבט זו מאפשרת לנו להקשיב למטופלינו בדרך עשירה ורחבה יותר.

לאור תפיסה זו החברים במכון נדרשים ללמוד במהלך הכשרתם לפחות קורס אחד בנושא החשיבה החברתית.

כמו כן מתקיימים במכון ערבים אשר החשיבה/מסר שלהם קשורים לראייה חברתית. ערבים אלו מאפשרים לחברי המכון מפגש עם סביבתינו החברתית , לעיתים כעדים ולעיתים כמשתתפים וכמשתפים.

ערבי הוועדה למעורבות חברתית 

 

 מעורבות חברתית

מידת מעורבותו הממשית של האנליטיקאי בחברה, נכונותו לתרום ואחריותו  להתייחס לסבל ועוולות בסביבתו, הוא נושא קבוע בדיון המכוני.

הרבה מחשבה הושקעה לאורך השנים לגבי נושא "האחר" וסביב מעורבות חברתית של מכון פסיכואנליטי- כמו מהי אחריותינו כאנליטיקאים לסביבה בה אנו חיים? מהי הדינמיקה שנוצרת במפגש בין התרבויות השונות, איך תפיסות שונות  (חברתיות ופסיכולוגיות) יכולות להעשיר את החשיבה האנליטית? האם, ואם כן איך החשיבה האנליטית יכולה לתרום במצבי חיים קיצוניים?

למרות העומס הרב והצורך של החברים, בעיקר בתקופת ההכשרה, להתכנס לתוך ההוויה האנליטית, חברים רבים לקחו ולוקחים, בהתנדבות, חלק בפרוייקטים חברתיים מסוגים שונים, החל מהדרכות צוותים, כניסה לשכונות, ליווי פרויקטים כגון תיאטרון קהילתי ,עריכת אנליזות בהתנדבות בגנים  אוטיסטיים ועד הקמת מערך לטיפול פסיכותרפי אינטנסיבי בבית החולים תל השומר.

פרוייקטים חברתיים, בהווה ובעבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו