חזון התוכנית ללימודים בינתחומיים

מכון תל אביב לפסיכואנליזה רואה בחשיבה הבינתחומית נדבך מרכזי בתאוריה הפסיכואנליטית. במכון לוקחים חלק פעיל חברים העוסקים בחקר ולמידה של התאוריה הפסיכואנליטית מנקודות מבט אינטרדיספלינריות שונות. לחשיבה האינטרדיספלינרית תרומה ישירה להרחבת גבולות החשיבה הפסיכואנליטית, הן מההיבט התאורטי והן מההיבט הקליני. עבודת התרגום ההדדית הפסיכואנליטית והבינתחומית מעמיקה ומשפיעה על ההבנה הפסיכואנליטית התאורטית והחווייתית.

מסגרת הלימודים אינה מיועדת להכשרה פסיכואנליטית או טיפולית, אלא מאפשרת לחוקרים, מטפלים, ואנשי אמנות לימודים במסגרת מסודרת ומעמיקה, שמהווה מרחב חשיבה והפרייה לעבודות אקדמיות, למחקרים, לעבודות אמנות ולטיפולים קליניים.

התכנית משלבת ידע פסיכואנליטי תאורטי, מסורתי, עם גישות חדשות יותר ובינתחומיות ומובילה לדו שיח בין השדה התיאורטי והמעשי.

המפגש בין יצירות אמנות, שיח טיפולי ומחקר פסיכואנליטי ימצא את מקומו ב״בית מלאכה״, שבו יידונו הדברים וייבחנו בקהילת שיח משותפת.

התכנית נבנתה כך שהפסיכואנליזה מרכזית לחשיבה, ונבחנת ומתרחבת מתוך יחסיה עם מרחב ידע נוסף ולאור מתודות חשיבה פסיכואנליטיות ובינתחומיות. מתודת הקריאה והעבודה תיעשה במבט בינתחומי, כלומר בין אם קוראים פרויד או ויניקוט או כל הוגה אחר, אופן החשיבה על ההגות, המושגים והטקסטים הוא בינתחומי – מנקודות מבט שונות.

 

מבנה ותכנית הלימודים לשנה"ל 2021-2020 כאן. 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו