התכנית המדעית לשנת 2021-2020

בשל מגבלות הקורונה, מפגשי הסמסטר הראשון והכנס השנתי ייערכו בזום. ההמשך ייקבע על פי המצב.

ערבי הפורום | ימי שלישי

27.10.20: פורום פתיחת השנה. אליס בוראס: "גבולות, קצוות, קץ". מתדיינת: ד"ר מיכל בן נפתלי .

24.11.20: אסיפה כללית. מרצה: מאיר ברנד: "חרדת ההיבלעות: הגבול אני-אחר והאובייקט הורה-ילד המשולב". מתדיינת: ג'יזל ורד.

29.12.20: עמנואל עמרמי: "אזורי הגבול כמרכזיים בחשיבה הפסיכואנליטית, מיקוד בזהויות מיניות".
מגיבים: דר' אפי זיו ונעמי הולר.

26.01.21: דר' אמיר אזרחי, הלל וייס: "עצמי ללא גבול".

חופשת סמסטר

25.03.21: ד"ר מיכאל שושני: "הפרקטיקה הפסיכואנליטית עם מטופלים פסיכוטיים כ"מיזוג אופקים" (גדמר).
מתדיינת: תמי סיני.

27.04.21: סמדר אשוח, דר' גדי בן שפר, ד"ר שלומית ידלין גדות:  "אתיקה, גבול והסובייקט הפסיכואנליטי".

25.05.21: הוועדה הבינתחומית: "גבולות האמפתיה, חקר בינתחומי".

22.06.21: דר' כרמלי רוני ורחל קלע: "לנגן על הגבול" (רחל שפירא) – הגבול כמרחב באנליזה של ילדים".

ערבים מדעיים | ימי חמישי

אירועים מטעם הוועדה המדעית: ימי עיון, השקה, כנס ויום חזון

12.11.20: ערב לכבוד ספרו של ד"ר ענר גוברין
(Innovations in Psychoanalysis: Originality, Development, Progress (Routledge 2019.
בעריכת ענר גוברין וג'ון מילס.

14.01.21: ערב משותף עם מוזיאון "יד ושם" על התערוכה: "הבזקי זיכרון, צילום בתקופת השואה".
מבט אמנותי, היסטורי ופסיכואנליטי.

11.03.21: ערב לכבוד ספרה של מיכל היימן: 1855-2020 / נתקלתי במבט שלי בונציה, 1880-2020.

04.04.21: כנס המכון בהשתתפות פרופ' סלמן אקטאר: "על הטוב שבאדם". 
שימו לב, כנס המכון יתקיים (בזום) ביום א', בין 15:00 ל-22:00.

23.04.21: יום חזון.

20.05.21: ערב לכבוד צאתו לאור של כרך כתב העת  Psychoanalytic Inquiry
בעריכת ד"ר גבי מן.
"Beyond the Consulting Room- Psychoanalysis within the Social Sphere in Israel".

10.6.21: שיח גלריה, הוועדה הבינתחומית.

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו