הכשרה פסיכואנליטית – תהליך הקבלה

תהליך הקבלה מבנה ההכשרה תוכנית הלימודים לוח שנתי לימודי המשך

 

ההרשמה לתהליך ההכשרה למחזור אוקטובר 2022 נפתחה, ותימשך עד ל-28 בפברואר 2022

מוזמנים להציג מועמדות:

 • פסיכולוגים קליניים לאחר התמחות.
 • פסיכיאטרים לאחר התמחות, בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • עובדים סוציאליים בעלי תואר מ.א. בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • מטפלים באומנויות בעלי תואר מ.א. בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • פסיכולוגים מומחים מתחומים שונים* בוגרי בתי ספר תלת-שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
  *הפנייה תישקל בוועדה מיוחדת.
 • עדיפות תינתן למי שבעת ההרשמה נמצא באנליזה לפחות שנה.

ההרשמה מוגבלת ל-4 פניות, כשלפחות פעם אחת נעשתה הפסקה של שנה בין הפניות.

רשימת המסמכים הנדרשים להרשמה:

 1. טופס הרשמה מקוון לתכנית ההכשרה בפסיכואנליזה.
 2. טופס רישום להכשרה – ימולא וישלח למזכירות המכון באמצעות שירות מאובטח במייל יחד עם שאר המסמכים הנדרשים. [יש להוריד את הטופס למחשב, למלא ולשלוח].
 3. קורות חיים אישיים, כשניים-שלושה עמודים.
 4. מסמכים הכוללים אישור על תואר אחרון, ובנוסף:
  פסיכולוגים – רישום בפנקס הפסיכולוגים ואישור על מומחיות בפסיכולוגיה קלינית.
  * פסיכולוגים מומחים מתחומים שונים בוגרי בתי ספר תלת-שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית יצרפו אישור רישום בפנקס הפסיכולוגים ורישום על מומחיותם.
  פסיכיאטרים – אישור על לימודי פסיכותרפיה.
  עובדים סוציאליים – אישור על לימודי פסיכותרפיה.
  מטפלים באמנות – אישור על לימודי פסיכותרפיה.
 5.  חוות דעת משני מדריכים על טיפולים פסיכותרפיים באוריינטציה פסיכואנליטית שניתנו בשנים האחרונות. [על חוות הדעת להישלח על ידי המדריכים ישירות למכון] ניתן להעביר את חוות הדעת באמצעות פקס מספר: 1533-527-8332 או להעבירו אלינו באמצעות הקישור הזה
  ממליצים בעלי חשבון ג'ימייל מוזמנים להעביר את חוות הדעת גם באמצעות המייל לכתובת: taicp.office@gmail.com
  *מכון ת"א שומר לעצמו את הזכות לפנות ישירות אל המדריכים ששלחו המלצות לשם הרחבתן.
 6. תמונה.
 7. קבלה על דמי הרשמה ע"ס 1,000 ₪
  [ניתן לשלם בכרטיס אשראי בקישור הזה. או בהעברה בנקאית לבנק יובנק, סניף 262, מס' חשבון 424021. את אישור ההעברה יש לשלוח למייל taicp.office@gmail.com ]

את כל המסמכים יש להעביר למכון על ידי העלאתם בקישור הזה
שימו לב! יש להכניס את כל המסמכים לתיקייה אחת הנושאת את שמכם/ן המלא ולהעלות אותה – על ידי בחירה ב
ADD FILES
ואז
FOLDERS FROM COMPUTER
נא לא להעלות קבצים בודדים

ראיונות וועדת קבלה:

לאחר קבלת המסמכים הנדרשים, יוזמן המועמד/ת לשני ראיונות.
לאחר הראיונות, ועדת הקבלה תדון בכל מועמד/ת, ותקבל החלטה בהתייחס לראיונות, חוות הדעת והמסמכים.
הוועדה מחויבת על שמירת כללי האתיקה והחיסיון של תהליך הקבלה, לרבות המסמכים, הראיונות והדיון אודות המועמד/ת.
תשובות תישלחנה למועמד/ת בדואר בתחילת חודש יולי 2022.

הוועדה אינה נותנת משובים בנוגע להחלטותיה. 

שכר לימוד ודמי חבר:

עלות הלימודים המשוערת בתכנית ההכשרה עומדת על כ-5,000 שקלים בשנה, לא כולל עלות האנליזה וההדרכות האישיות.
דמי החבר במכון עומדים כיום על 2,000 שקלים בשנה. 

 

לבירורים נוספים:
מזכירות המכון, טלפון: 03-5278332
יו"ר ועדת קבלה, אורנה שרצקי.
טל' 052-397-5327

 

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו