הכשרה פסיכואנליטית – תהליך הקבלה

תהליך הקבלה מבנה ההכשרה תוכנית הלימודים לוח שנתי לימודי המשך

 

ההרשמה לתהליך ההכשרה מתחילה מתחילת נובמבר
ותימשך עד ל-25 לפברואר 2019.

רשאים לפנות לתהליך ההכשרה מועמדים מהמקצועות הבאים:

 • פסיכולוגים קליניים לאחר התמחות.
 • פסיכיאטרים לאחר התמחות, בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • עובדים סוציאליים בעלי תואר מ.א. בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • מטפלים באומנויות בעלי תואר מ.א. בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • * פסיכולוגים מומחים מתחומים שונים בוגרי בתי ספר תלת-שנתיים
  לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
  *הפנייה תישקל בוועדה מיוחדת

המועמדים לתכנית ההכשרה יעברו תהליך קבלה. לאחר הגשת המסמכים וקיום שני הראיונות תקיים ועדת הקבלה ישיבות החלטה שבסופן תשלחנה תשובות למועמדים*.

רשימת המסמכים:

 1. טופס הרשמה מקוון לתכנית ההכשרה בפסיכואנליזה.
 2. טופס הרשמה ידני  + קורות חיים מקצועיים – ימולאו באופן ידני וישלחו למזכירות המכון בדואר יחד עם שאר המסמכים הנדרשים.
 3. קורות חיים אישיים , כשניים שלושה עמודים.
 4. מסמכים הכוללים אישור על תואר אחרון, ובנוסף:
  פסיכולוגים- רישום בפנקס הפסיכולוגים, ואישור על מומחיות בפסיכולוגיה קלינית.
  פסיכיאטרים – אישור על לימודי פסיכותרפיה.
  עובדים סוציאליים- אישור על לימודי פסיכותרפיה.
  מטפלים באמנות – אישור על לימודי פסיכותרפיה.
 5. חוות דעת משני מדריכים על טיפולים פסיכותרפיים באוריינטציה פסיכואנליטית שניתנו בשנים האחרונות.
  *על חוות הדעת להישלח על ידי המדריכים ישירות למכון לפי הפרטים הבאים: מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ת.ד 39517 תל-אביב 6139401 [חוות דעת אלה יכולים גם להישלח באמצעות הדוא"ל לכתובת המכון: taicp.office@gmail.com ]
 6. שתי תמונות.
 7. דמי הרשמה ע"ס 1,000 ₪
  [ניתן לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בקישור הזה. או בהעברה בנקאית לפי הפרטים הבאים:
  בנק יובנק, מס' חשבון 424021 סניף 288 – את אישור ההעברה יש לשלוח למייל taicp.office@gmail.com ]

כל המסמכים יוגשו ב- 4 העתקים וישלחו, בצירוף 2 תמונות למזכירות המכון לכתובת:
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ת.ד 39517 , תל-אביב 6139401 .

לאחר קבלת המסמכים יוזמן המועמד לשני ראיונות. לאחר הראיונות תקיים ועדת הקבלה ישיבות שבהן תדון בכל מועמד ותקבל החלטה בהתייחס למסמכים, לראיונות ולהמלצות.

עדיפות תינתן למי שבעת ההרשמה נמצא באנליזה לפחות חצי שנה.

הועדה מחויבת על שמירת כללי האתיקה והחיסיון של תהליך הקבלה לרבות המסמכים, הראיונות והדיון בועדה.

הועדה תסיים את תהליך הקבלה עד סוף יולי. תשובות תשלחנה למועמדים בדואר במועד זה.

הועדה אינה נותנת משובים בנוגע להחלטותיה.

* ההרשמה מוגבלת ל-4 פניות, כאשר לפחות פעם אחת יש לעשות שנה הפסקה בין פניה לפניה.

לבירורים ניתן לפנות למזכירות המכון בטלפון 03-5278332
או ליו"ר ועדת קבלה, רחל קלע, 4787665 – 054

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו