הכשרה פסיכואנליטית – תהליך הקבלה

תהליך הקבלה מבנה ההכשרה תוכנית הלימודים לוח שנתי לימודי המשך

 

ההרשמה לתהליך ההכשרה למחזור אוקטובר 2021 נפתחת ב-1 בדצמבר 2020, ותימשך עד ל-25 בפברואר 2021.

מוזמנים להציג מועמדות:

 • פסיכולוגים קליניים לאחר התמחות.
 • פסיכיאטרים לאחר התמחות, בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • עובדים סוציאליים בעלי תואר מ.א. בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • מטפלים באומנויות בעלי תואר מ.א. בוגרי בתי ספר תלת שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • פסיכולוגים מומחים מתחומים שונים* בוגרי בתי ספר תלת-שנתיים לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
  *הפנייה תישקל בוועדה מיוחדת.
 • עדיפות תינתן למי שבעת ההרשמה נמצא באנליזה לפחות חצי שנה.

ההרשמה מוגבלת ל-4 פניות, כשלפחות פעם אחת נעשתה הפסקה של שנה בין הפניות.

רשימת המסמכים הנדרשים להרשמה:

 1. טופס הרשמה מקוון לתכנית ההכשרה בפסיכואנליזה.
 2. טופס רישום להכשרה – ימולא וישלח למזכירות המכון באמצעות שירות מאובטח במייל יחד עם שאר המסמכים הנדרשים. [יש להוריד את הטופס למחשב, למלא ולשלוח].
 3. קורות חיים אישיים, כשניים-שלושה עמודים.
 4. מסמכים הכוללים אישור על תואר אחרון, ובנוסף:
  פסיכולוגים – רישום בפנקס הפסיכולוגים ואישור על מומחיות בפסיכולוגיה קלינית.
  פסיכיאטרים – אישור על לימודי פסיכותרפיה.
  עובדים סוציאליים – אישור על לימודי פסיכותרפיה.
  מטפלים באמנות – אישור על לימודי פסיכותרפיה.
 5. חוות דעת משני מדריכים על טיפולים פסיכותרפיים באוריינטציה פסיכואנליטית, שניתנו בשנים האחרונות.
  על חוות הדעת* להישלח על ידי המדריכים ישירות למכון באמצעות פקס, למספר: 1533-527-8332
  *מכון ת"א שומר לעצמו את הזכות לפנות ישירות אל המדריכים ששלחו המלצות לשם הרחבתן.
 6. תמונה.
 7. קבלה על דמי הרשמה ע"ס 1,000 ₪
  [ניתן לשלם בכרטיס אשראי בקישור הזה. או בהעברה בנקאית לבנק יובנק, סניף 288, מס' חשבון 424021. את אישור ההעברה יש לשלוח למייל taicp.office@gmail.com ]

את כל המסמכים יש להעביר למכון באמצעות שירות מאובטח, בהקשה על קישור זה: https://send.firefox.com
אין צורך להירשם לשירות. מעלים את כל הקבצים על ידי "בחירת קבצים להעלאה", או גרירתם לתוך הריבוע המקווקו. מסמנים, קובעים סיסמה [אותה יש לרשום גם בטופס המקוון], וקובעים שההורדה תתאפשר למשך יום והורדה אחת.
את הקישור שייתקבל יש לשלוח מיידית במייל למזכירות המכון בכתובת: taicp.office@gmail.com

ראיונות וועדת קבלה:

לאחר קבלת המסמכים הנדרשים, יוזמן המועמד/ת לשני ראיונות.
לאחר הראיונות, ועדת הקבלה תדון בכל מועמד/ת, ותקבל החלטה בהתייחס לראיונות, חוות הדעת והמסמכים.
הוועדה מחויבת על שמירת כללי האתיקה והחיסיון של תהליך הקבלה, לרבות המסמכים, הראיונות והדיון אודות המועמד/ת.
תשובות תישלחנה למועמד/ת בדואר במהלך חודש יולי 2021.

הוועדה אינה נותנת משובים בנוגע להחלטותיה. 

שכר לימוד ודמי חבר:

עלות הלימודים המשוערת בתכנית ההכשרה עומדת על כ-5,000 שקלים בשנה, לא כולל עלות האנליזה וההדרכות האישיות.
דמי החבר במכון עומדים כיום על 2,000 שקלים בשנה. 

 

לבירורים נוספים:
מזכירות המכון, טלפון: 03-5278332
יו"ר ועדת קבלה, רחל קלע: טלפון 054-4787665

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו