לימודי המשך – קבוצות הקריאה

תהליך הקבלה מבנה ההכשרה תוכנית הלימודים לוח שנתי לימודי המשך

 

החברות במכון מאפשרת למי שסיימו את ארבע שנות לימודי החובה של ההכשרה, ולחברים הבינתחומיים, להשתתף בקבוצות קריאה המתקיימות אחת לחודש בימי הפורום (בין השעות 16:45 – 18:15), ללא תשלום נוסף.

קבוצות הקריאה עוסקות בתאוריות פסיכואנליטיות. לכל קבוצה יש מרכז והקבוצה מתנהלת כקבוצת שווים – תכני הקריאה נקבעים על ידי המרכז ובשיתוף החברים בקבוצה באותה השנה.

בנוסף, ישנה קבוצת קריאה בינתחומית, המתקיימת בימי חמישי אחת לחודש, בצמוד לערבי סיום ההכשרה (בין השעות 18:15 -19:45). קבוצה זו פתוחה לכל חברי המכון, ובה עוסקים בקריאה ודיון בטקסטים מתחומי הספרות, האמנות הפלסטית, המוסיקה והפילוסופיה בהקשר הפסיכואנליטי.

 

קבוצות הקריאה לשנת הלימודים 2021-2020:

קבוצת קריאה של פסיכואנליזה צרפתית

קבוצת קריאה של כתבי מלאני קליין וממשיכיה

קבוצת קריאה בכתבי פרויד

קבוצת קריאה בתאוריית העצמי בפסיכואנליזה

קבוצת קריאה סביב תאוריית השדה הפסיכואנליטית

קבוצה קריאה על פסיכואנליזה בילדים

קבוצת קריאה בפסיכואנליזה של קבוצות וארגונים

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו