לימודי המשך

תהליך הקבלה מבנה ההכשרה תוכנית הלימודים לוח שנתי לימודי המשך

 

במכון מתקיימות מספר קבוצות ללימודי המשך:

1. קבוצות שמתקיימות בימי הפורום (פירוט למטה)

2. קבוצות קריאה ודיון הפתוחות לכל חברי המכון: הקבוצה החברתית והקבוצה הבינתחומית.

קבוצות לימודי המשך המתקיימות בימי הפורום

קבוצות אלו מיועדות למי שסיימו את ארבע שנות לימודי החובה של ההכשרה,  ולחברים הבינתחומיים. הקבוצות ומהוות מרחב למידה המשכית לכל עמיתי המכון

קבוצת קריאה בפסיכולוגיית העצמי, מרכזת: גב' מיכל חזן

יום הפורום בין 16:15-17:45

בשנה הבאה נמשיך במסגרת קבוצת קריאה חודשית העוסקת בסוגיות בפסיכולוגית העצמי. המפגשים יתקיימו כרגיל בימי הפורום.

הקבוצה פתוחה למי שמתעניין בפסיכולוגית העצמי ולוקח על עצמו להגיע באופן סדיר למפגשים. הקבוצה מתנהלת כשיח פתוח של המשתתפים.

בשנת העבודה הבאה נתעמק בוינייטות מהקליניקה שלנו ובקטעים אחדים מהספר ״השבתו של העצמי״ שנקרא ביחד.

נתמקד בשאלת ייחודיות התרומה של התאוריה להתפתחויות ספציפיות בקליניקה.

 

קבוצת קריאה צרפתית, מרכזות: גב' ג'יזל ורד וד"ר איזבל בן-אמו

יום הפורום בין 16:15-17:45

התחלנו לקראת סוף השנה לקרוא את "עבודת השלילי" של Andre Green .

הכוונה היא להמשיך באותו נושא בשנה הבאה כאשר נתמקד בפרק של "ההלוצינציה השלילית".

הספר מתורגם לאנגלית.

Andre Green's book:"The work of the negative": Free Association Books Limited (1999)

 

קבוצת קריאה של כתבי מלאני קליין וממשיכיה, מרכזות: גב' הדר קמפינסקי- שוייצר וגב' מיכל זלינגר

יום הפורום בין 16:15-17:45

בשנה הבאה תפתח קבוצת קריאה של "כתבי מלאני קליין וממשיכיה".

הפגישה תתקיים פעם בחודש בימי הפורום ופתוחה לכל מי שמתעניין ויכול להגיע למפגשים.

לקראת השנה הקרובה אנו מציעות קריאה במאמריה של קליין גמילה (1936) ועל תחושת הבדידות (1963) מתוך כתבים נבחרים כרך ב'. בכל מפגש נקרא יחד ונקיים דיון בנושאים העולים מתוך הטקסט, תוך שילוב של דוגמאות קליניות.

הטקסטים הללו הן בבחינת הצעה ראשונית ואנו רואות בחברי הקבוצה שותפים אקטיביים לבחירת המאמרים ולקביעת אופי הדיונים בקבוצה.

 

קבוצה על פסיכואנליזה בילדים, מרכזות: גב' נעמי הולר וגב' ציפי מיידלר

יום הפורום בין 16:15-17:45

בשנה הבאה אנו מציעות להקים קבוצה אשר תעסוק בהיבטים קליניים של עבודה פסיכואנליטית בילדים.

הקבוצה פתוחה למי שמתעניין בפסיכואנליזה בילדים ומעוניין להגיע באופן סדיר למפגשים.

הקבוצה תתנהל כשיח פתוח של המשתתפים.

נקרא טקסטים קליניים מגישות אנליטיות שונות  תוך כדי הבאת דוגמאות  מהקליניקה והעלאת סוגיות ייחודיות לטיפול בילדים.

קבוצת לימודי המשך בין-תחומית בימי חמישי
הקבוצה הבין-תחומית נפגשת אחת לחודש בימי חמישי לקריאה ודיון בטקסטים מתחומי פסיכואנליזה, ספרות, אמנות פלסטית, מוסיקה ופילוסופיה.
הנחה בסיסית: המכון מאמין בערך ההפרייה ההדדית בין הפסיכואנליזה ותחומי הידע האחרים. מטרת הקבוצה הינה לממש את ההנחה הזו.
דוגמאות לטקסטים שהקבוצה עבדה עליהם: פרויד – "אבל ומלנכוליה", לואיס קרול – "עליזה בארץ הפלאות", בורחס – "גן השבילים המתפצלים", קריסטבה – "בראשית היתה אהבה".
בקבוצה משתתפים הן קלינאים והן חברים בין-תחומיים.
הקבוצה פתוחה לכל חברי המכון.

 

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו